Regulamin

Regulamin zamieszczony tutaj jest zbiorem praw, obowiązków i zasad, które powinien przestrzegać użytkownik serwisu E-journalist.pl. Osoby, które chcą publikować tutaj swoje artykuły są zobowiązane do przestrzegania go i korzystania z portalu E-journalist.pl zgodnie z jego zasadami.

§1 Publikacja artykułów

 1. Aby dodać artykuł do serwisu E-journalist.pl należy być jego zarejestrowanym użytkownikiem. Rejestracja jest bezpłatna.
 2. Artykuł zamieszczany w serwisie nie może znajdować się na innych stronach w Internecie. Jego treść musi być unikatowa.
 3. Minimalna długość artykułu to 2000 znaków ze spacją.
 4. Artykuł powinien być podzielony na akapity.
 5. Publikacja powinna być zgodna z zasadami ortografii, stylistyki i języka polskiego.
 6. Każdy tekst powinien zawierać obrazek dotyczący treści artykułu. Powinien on mieć około 200x200px. Obrazki możesz wziąć z serwisu www.flickr.com.
 7. Długość tytułu wpisu powinna wynosić nie mniej nie niż 20, a nie więcej niż 80 znaków.
 8. Serwis E-journalist.pl przyjmuje jedynie teksty pisane dla ludzi. Publikacje zamieszczone tutaj nie mogą być tworzone poprzez mieszanie synonimów.
 9. Zakazane jest umieszczanie artykułów łamiących polskie prawo oraz wszelkie normy etyczne.
 10. Zalecane jest stosowanie podtytułów, które można umieszczać w znacznikach <h4></h4>.

§2 Postanowienia końcowe

 1. Surowo zabronione jest kopiowanie artykułów znajdujących się w serwisie E-journalist.pl. Złamanie tego będzie równoznaczne ze złamaniem praw autorskich. Grozi to konsekwencjami określonymi w ustawach z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (dalej KK) i z 4 czerwca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (dalej UOPAiPP).
 2. Zabronione jest SPAMowanie, zarówno w komentarzach jak i artykułach.
 3. Właściciele portalu nie odpowiadają za treści zamieszczane przez użytkowników.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.