Kategorie

Barbara Zadrożna CZYTAJ BIO AUTORA

Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci: 5 min.

Nowa podstawa programowa dla liceum – kompendium wiedzy dla uczniów i rodziców

Fotografia zgodnie z obowiązującą licencją CC by Jirka Matousek

Nowa reforma szkolnictwa wprowadza bardzo duże zmiany w edukacji. Jedną z przyczyn jej wprowadzenia jest niewątpliwie wciąż obniżający się poziom edukacji i coraz gorsze wyniki z egzaminów maturalnych. Nietrudno też zauważyć, że obecnie rynek pracy także się zmienia stąd nacisk kładziony ma być na jakość nauczania. Wraz z tymi zmianami weszła także nowa podstawa programowa dla liceum. Dlatego przygotowaliśmy kompendium wiedzy dla uczniów i rodziców.

Zmiany w programie? Tak, ale nieduże

Jedną z najważniejszych zmian w oświacie , która weszła wraz z reformą szkolnictwa, że jest fakt, że licea stały się 4-letnie. Pierwsze roczniki rozpoczną edukację w tym systemie już we wrześniu 2019 roku. W liceum uczniowie mają rozwijać kompetencję językowe, a także uczyć się metod komunikacji oraz metod poznawczych. A więc kluczowe znaczenie ma tutaj połączenie praktyki i teorii, co ma przynosić najlepsze efekty. Nietrudno zauważyć, że wielu młodych ludzi ma dosyć ograniczony zasób słownictwa, dlatego na lekcjach młodzież będzie się uczyć poprawnej wymowy, a jednocześnie przy tym zwiększać zasób słownictwa, co pozwala także osiągnąć lepsze kompetencje językowe. Nie bez znaczenia jest też rola edukacji medialnej. Jak wiadomo odpowiedni odbiór wiadomości i ich przetwarzanie jest bardzo ważne, dlatego nauczyciele powinni kłaść nacisk na naukę formy przekazu, ale również jej odbioru.

Najważniejsze umiejętności, które uczniowie mogą zdobyć podczas 4-letniej edukacji

Uczniowie podczas nauki w liceum powinni zdobyć realne umiejętności myślenia. To zagadnienie rozumiane jest jako złożony proces umysłowy. Obejmuje on połączenie wielu interakcji takich jak: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie, a także wyrażanie. W ten sposób uczniowie uczą się wyrażać swoje poglądy, a także analizować zdobytą wiedzę, aby nie stanowiła ona części niezbyt dobrej zasady pt. „zakuć, zdać zapomnieć”. W liceach nacisk kładziony będzie też na samą umiejętność czytania, ale rozumianą w znaczeniu szerszym, czyli polegającą nie tylko na składaniu liter, ale rozumieniu sensu, a także znaczeń symbolicznych. Ta umiejętność lingwistyczno-psychologiczna jest niezbędna w codziennym życiu, ale również w właściwych interakcjach społecznych. Reforma edukacji ma także zmienić sposób uczenia i podejścia do nauki. Otóż uczniowie powinni stawiać na systematyczność, co z kolei wpływa na pogłębianie wiedzy z danego zakresu i prowadzi do rozwoju osobistego. Uczniowie będą uczyć się zarówno pracy indywidualnej, ale również w grupie, co także uczy kreatywności, wyrażania swojego zdania, a także dobrze pojmowanej asertywności.

Nauka języków obcych ma znaczenie

Zmiany w oświacie w znacznym stopniu wpływają też na styl nauczania języków obcych. Otóż łatwość komunikacji czy to ustnej, czy pisemnej ma duże znaczenie. Zatem nacisk kładziony ma być zarówno na zajęcia teoretyczne, ale i praktyczne, które mają odbywać się przy aktywnym udziale uczniów. Zatem nie mogą mieć one formy wykładów. Nauka praktycznego posługiwania się językiem obcym pozwala na lepsze przygotowanie do dalszej edukacji. Znajomość norm językowych w połączeniu z ćwiczeniami przynosi najlepsze efekty.

Przedmioty podstawowe, czy rozszerzone

Przedmioty w liceum mogą być nauczane w zakresie podstawowym, bądź też rozszerzonym. W zakresie podstawowym mogą być realizowane przedmioty takie jak: muzyka, plastyka, a także podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie oraz etyka. Z kolei w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym może być realizowany język polski, język obcy nowożytny, a także matematyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny np. język kaszubski, a także historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, filozofia, fizyka, czy informatyka. Z kolei w zakresie rozszerzonym realizowane będą przedmioty takie jak: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna.

Reforma szkolnictwa zakłada, że szkoła ma zapewniać uczniom najlepsze warunki do pracy. Dzięki temu mogą oni zdobyć zarówno teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności. Uczą się też logicznego myślenia, a także tego opartego na algorytmach.

Uważasz, że to był dobry artykuł? A może coś jest niezrozumiałe?

Autor tego materiału czeka na Twój komentarz. Serio.

MACIE RACJĘ. NAPISZĘ KOMENTARZ
0

Barbara Zadrożna

Redaktor działów: Finanse i bankowość. Specjalizuje się w tematyce okołogospodarczej i politycznej.
Aktywny czy bierny wypoczynek?

Barbara Zadrożna

Na jakie zarobki może liczyć student?

Barbara Zadrożna

Czy warto brać chwilówkę?

Barbara Zadrożna

Co robi ślusarz?

Barbara Zadrożna

Czy plecaki na kółkach są zdrowe?

Barbara Zadrożna

Czy mogę reklamować wycieczkę?

Barbara Zadrożna

Czekamy na Twój komentarz

0 komentarzy na temat “Nowa podstawa programowa dla liceum – kompendium wiedzy dla uczniów i rodziców”

Napisz komentarz ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *