Lipiec 19, 2019

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów komorniczych?

akapit

Podczas postępowania egzekucyjnego komornik pobiera od wierzyciela zaliczkę. Zadatek może usprawnić działanie komornika, jednak łączy się z kolejnymi kosztami dla wierzyciela. Niestety kredytobiorcę nie zawsze stać na dodatkowe opłaty dla funkcjonariusza państwowego. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jak uzyskać zwolnienie od kosztów komorniczych.

Zaliczka komornika i zwolnienie od kosztów

portfel

Fot. Materiały własne E-Journalist

Według ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik ma prawo do pobrania od wierzyciela zaliczki, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów transportu, biegłych, doręczenia korespondencji i uzyskania niezbędnych informacji. Im większa zaliczka, tym szybsze efekty pracy funkcjonariusza państwowego. Zdarza się jednak, że wierzyciela nie stać na dodatkowe koszty związane z procesem egzekucyjnym. W takiej sytuacji ma prawo do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów komorniczych. Podanie wraz z oświadczeniem informującym o finansowej sytuacji rodzinnej wierzyciela należy złożyć w sądzie prowadzącym proces egzekucyjny.

Zwolnienie z zaliczek

Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym, zwolnienia z zaliczki i kosztów postępowania komorniczego mogą domagać się osoby, których nie stać na opłacenie działań komornika. Według Kodeksu postępowania cywilnego osoba, która uzyska zwolnienie z zadatku, nie musi także pokrywać kosztów związanych z postępowaniem komorniczym. Wszelkie opłaty egzekucyjne pokrywa Skarb Państwa i Sąd Rejonowy.

Zwolnienie z urzędu

Zdarza się, że wierzyciel jest automatycznie zwolniony z pokrycia kosztów postępowania komorniczego oraz nie musi składać wniosku i oświadczenia. Dotyczy to głównie osób, które dochodzą roszeń alimentacyjnych i pracowników, którzy składają upomnienia wobec byłych pracodawców.

Komornik ma prawo do pobrania zaliczki, która usprawni proces jego działania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wierzyciela nie stać na dodatkowe koszty postępowania komorniczego. Ma wtedy prawo do złożenia wniosku o zwolnienie od dodatkowych kosztów. Dokładne informacje o zaliczkach komorniczych można uzyskać w Biurze Komorniczym przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

Dodano do: Prawo

Nie skomentowano.

Zostaw komentarz