Lipiec 19, 2019

Praca jako audytor wewnętrzny HACCP

akapit

HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, który wykorzystywany jest w branży spożywczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy podmiot działający w tym sektorze powinien spełniać określone w systemie wymagania. A nad poprawnością działania organizacji pod kątem przepisów HACCP powinna czuwać osoba z firmy posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

badanie jakości

Fot. Flickr.com autorstwa U.S. Department of Agriculture

Kwalifikacje do pracy na tym stanowisku można zdobyć na jednym ze szkoleń oferowanych na rynku, przykład http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/h02-audytor-wewnetrzny-haccp/. Szkolenie takie jest właśnie przepustką do pracy w charakterze audytora wewnętrznego HACCP i jest dedykowane osobom, które są lub będą odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie czy audytowanie systemu w firmie.

Na tym stanowisku obowiązkowa jest bardzo dobra znajomość wymagań systemu oraz sposób jego funkcjonowania. Aby dobrze wywiązywać się z zadań audytora niezbędne jest też pełne zrozumienie zasad audytowania.

Zadania audytora wewnętrznego

Główną rolą audytora jest oczywiście przeprowadzanie auditów. Aby dobrze wywiązać się z tego zadania konieczne jest dobre przygotowanie merytoryczne oraz odpowiednie planowanie wszystkich działań uwzględniając specyfikę organizacji. Do obowiązków audytora należy sporządzanie całej niezbędnej dokumentacji np. list kontrolnych. Podczas przeprowadzania kontroli osoba na tym stanowisku zbiera i analizuje dowody. Kolejnym etapem jest raportowanie wyników oraz prezentacja uzyskanych danych przedstawicielom kierownictwa. Audytor czuwa także nad wprowadzaniem działań korygujących w obszarach, gdzie zidentyfikowano nieprawidłowości. Jeśli firma jest duża to przeprowadzaniem audytów może zajmować się cały zespół audytorów. Przeprowadzanie audytów z zakresu systemu HACCP może się znacznie różnić zależnie od rodzaju i zakresu działalności danej firmy. W związku z tym audytor poza wiedzą dotyczącą normy oraz metodyki audytowania powinien dobrze rozumieć branżę, w której będzie sprawował kontrolę.

Dodano do: Biznes i finanse

Nie skomentowano.

Zostaw komentarz